Κατάσταση Id Απάντηση Τύπος Περιγραφή Μονοπάτι αποστολέας Υπόλογος Ημερομηνία Ακολουθηστε